DSpace Repository

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

 

Recent Submissions

  • Yur, Fatmagül; Dede, Semiha; Yeğin, Sevim Çiftçi; Değer, Yeter (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2013-01)
    Bu çalışma, florozis tespit edilen koyunlarda proinflamatuvar bir enzim olan ACE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim) aktivitesinin belirlenmesi amacıyla planlandı. Hayvanların verimlerindeki kayıplar nedeniyle de ekonomik bir ...
  • Yeğin, Sevim Çiftçi; Mert, Nihat (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2013-01)
    İnsülin sekresyonu veya etkisinde yetmezliği ile karakterize olan ve günümüzde çok yaygın olan Diabetes Mellitus üzerinde yapılan bu çalışmada 7-8 haftalık Wistar cinsi sıçanlar kullanıldı. Rastgele seçilen 10 sıçan kontrol, ...

View more