DSpace Repository

Albino Farelerde Paraben Tarafından Teşvik Edilen Toksisiteye Karşı Isırgan Otu Özütünün Koruyucu Rolünün Araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çavuşoğlu, Kültigin
dc.contributor.author Seven, Baran en_US
dc.date.accessioned 2016-12-24T12:43:11Z
dc.date.available 2016-12-24T12:43:11Z
dc.date.issued 2015-08
dc.identifier.citation Seven, Baran. "Albino Farelerde Paraben Tarafından Teşvik Edilen Toksisiteye Karşı Isırgan Otu Özütünün Koruyucu Rolünün Araştırılması". Giresun Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), 2015. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/653
dc.description.abstract Bu çalışmada gıda, ilaç ve kozmetik alanlarında sıkça kullanılan kimyasal maddelerden biri olan Paraben’in Swiss albino farelerde muhtemel fizyolojik, genotoksik ve biyokimyasal etkileri ile bu etkilere karşı ısırgan otu özütünün koruyucu rolü araştırılmıştır. Fizyolojik etkiler; canlı ağırlık ve karaciğer-böbrek organ ağırlıklarının ölçümü ile, genotoksik etkiler; eritrosit hücrelerindeki mikronukleus (MN) sıklığının ve kemik iliği hücrelerinde kromozomal hasar oluşumunun tespitiyle ve biyokimyasal etkiler ise; serum Aspartat Aminotransferaz (AST), Alanin Aminotransferaz (ALT), Kan Üre Nitrojen (BUN), Kreatinin ile karaciğer ve böbrek MDA (Malondialdehit) – GSH (Glutatyon) düzeylerinin ölçülmesiyle değerlendirilmiştir. Fareler her grupta altı (6) hayvan olacak şekilde toplam altı (6) gruba ayrılmış, kontrol grubundaki fareler çeşme suyu, uygulama grubundaki fareler ise ısırgan otu özütünün 125 mg/kg c.a ve 250 mg/kg c.a dozlarıyla ve Paraben’in 150 mg/kg c.a dozuyla beslenmişlerdir. Paraben uygulaması canlı ağırlıklarda ve organ ağırlıklarında istatistiksel açıdan önemli bir azalmaya neden olurken, MN ve kromozomal anormallik sıklığında ise önemli bir artışa neden olmuştur. Ayrıca Paraben uygulaması serum AST, ALT, BUN, Kreatinin ve karaciğer-böbrek MDA düzeylerinde önemli bir artışa, karaciğer-böbrek GSH düzeylerinde ise önemli bir azalışa neden olduğu belirlenmiştir. Isırgan otu özütü uygulaması ise Paraben’in söz konusu olumsuz etkilerini iyileştirerek, tüm parametrelerde doza bağlı bir iyileşme göstermiştir. Sonuç olarak ise ısırgan otu özütü, Paraben ya da diğer kimyasallara maruz kalındığında bunların olumsuz etkilerini tersine çevirmek amacıyla koruyucu bir ürün olarak değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. en_US
dc.description.abstract This study researches into the potential physiologic, genotoxic and biochemical effects of Paraben, which is one of the most frequent chemical substance used in cosmetic and drug sectors, on Swiss Albino mice and the protective role of extract of nettle against these effects. The study analyzes the physiologic effects by measuring the live weight, liver and kidney weight, whilst determining the genotoxic effects by frequency of micronucles (MN) on erythrocyte cells and determining the chromosomal damage on bone marrow cells and biochemical effects by measuring the levels of Aspartate Aminotransferase (AST), Alanine Aminotransferase (ALT), Blood Urea Nitrogen (BUN), finally measuring the levels of lung and kidney Malondialdehyde (MDA) - Glutathione (GSH) and Creatinine. Mice used in this research were divided into six groups in total comprising of 6 mice in each group, while the mice in control group were fed with tap water, the mice in treatment group were fed with 120 mg/kg b.w. and 250 mg/kg b.w. doses of extract of nettle, and 150 mg/kg b.w. dose of Paraben. While application of the Paraben led to an significant statistical decrease in live and organ weights, caused to an significant increase in MN and chromosomal abnormalities frequency. In addition, application of Paraben led to an important increase in serum AST, ALT, BUN, Creatinine and MDA levelsof lung-kidney and an significant decrease in GSH levels of lung-kidney. Application of extract of nettle healed the potential negative effects of Paraben, and revealed an important recovery in all parameters depending on doses. As a result, it was determined that extract of nettle can be evaluated as a protective product to reverse the of Paraben and other chemicals when it exposed to them. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı en_US
dc.subject Paraben en_US
dc.subject Isırgan Otu Özütü en_US
dc.subject Genotoksisite en_US
dc.subject Kromozom Anormallikleri en_US
dc.subject MN en_US
dc.subject Biyokimya en_US
dc.subject Fizyoloji en_US
dc.subject Nettle Extract en_US
dc.subject Genotoxicity en_US
dc.subject Chromosomal Abnormalities en_US
dc.subject Biochemistry en_US
dc.subject Physiology en_US
dc.title Albino Farelerde Paraben Tarafından Teşvik Edilen Toksisiteye Karşı Isırgan Otu Özütünün Koruyucu Rolünün Araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigation of Protective Role of Nettle Extract Against Toxic Effects Encouraged by Paraben on Swiss Albino Mice en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics