DSpace Repository

Occurrence and Distribution of Entomopathogenic Nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Ordu Province, Turkey

Show simple item record

dc.contributor.author Ertürk, Ömer en_US
dc.contributor.author Ustaoğlu, Fikret en_US
dc.contributor.author Akyazı, Faruk en_US
dc.date.accessioned 2016-07-19T08:17:33Z
dc.date.available 2016-07-19T08:17:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ertürk, Ö., Ustaoğlu, F. and Akyazı, F.2014. Occurrence and Distribution of Entomopathogenic Nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Ordu Province, Turkey. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 469-480 en_US
dc.identifier.issn 2148-3647
dc.identifier.uri http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/10/7.-Makale-TJANS-14-059-469-480.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/598
dc.description.abstract During 2009-2010, a survey was conducted to investigate the presence of entomopathogenic nematodes (EPNs) and to characterize the species in Ordu province, Turkey. In total, 156 soil samples were collected randomly from different cultivated and non-cultivated areas. Soil samples were tested for the presence of Steinernematid and Heterorhabditid nematodes by baiting with Galleria mellonella larvae. From the total of 156 soil samples, 8 (5.1%) samples tested were found positive for the presence of EPNs, containing the genera Steinernema and Heterorhabditis. Morphological characterization and sequence analysis of the ITS regions of ribosomal DNA allowed the identification of EPN isolates. Four Steinernema spp. were recovered including S. feltiae, S. carpocapsae, S. kraussei and one new undescribed species. Among the Steinernematids, S. feltiae was found the most common species. Heterorhabditis bacteriophora was the only Heterorhabditid recovered during this survey. H. bacteriophora was only found in a corn field while Steinernema species were present in hazelnut orchard, forest, potato field, rangeland and wheat field. en_US
dc.description.abstract Ordu ilinde entomopatojenik nematodların (EPNs) varlığını ve bulunan türlerin özelliklerini ortaya çıkarmak için 2009-2010 yıllarında bir sürvey yapılmıştır. Farklı ürünlerin yetiştirildiği alanlardan ve kültür yapılmayan alanlardan rastgele toplam 156 toprak örneği toplanmıştır. Toprak örneklerindeki Steinernematid ve Heterorhabditid nematodların varlığı Galleria mellonella larvalarının kullanıldığı tuzak böcek yöntemi ile tespit edilmiştir. Toplam incelenen 156 örnekten 8 (%5.1) tanesi Steinernema ve Heterorhabditis cinslerine ait entomopatojen nematodlar yönünden pozitif olarak bulunmuştur. EPN izolatlarının teşhisi morfolojik karekterler ve ribozomal DNA’nın ITS bölgesinin sekans analizi yapılarak sağlanmıştır. Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, Steinernema kraussei ve bir tane teşhis edilemeyen 4 tür bulunmuştur. Steinernematid nematodlar arasında en yaygın tür Steinernema feltiae bulunmuştur. Yapılan surveyde Heterorhabditid tür olarak sadece Heterorhabditis bacteriophora tespit edilmiştir. Steinernema türleri fındık bahçelerinde, ormanlarda, patates alanlarında, meralarda ve buğday alanlarında bulunabilirken Heterorhabditis bacteriophora yalnızca mısır yetiştirilen alanlarda bulunmuştur. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi en_US
dc.subject Heterorhabditis bacteriophora en_US
dc.subject ITS en_US
dc.subject Steinernema feltiae en_US
dc.subject Steinernema carpocapsae en_US
dc.subject Steinernema kraussei en_US
dc.title Occurrence and Distribution of Entomopathogenic Nematodes (Steinernematidae and Heterorhabditidae) in Ordu Province, Turkey en_US
dc.title.alternative Ordu ilinde Entomopatojenik Nematodlar (Steinernematidae and Heterorhabditidae)’ın Varlığı ve Dağılımları en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics