DSpace Repository

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki İpek Yolunda Türkler Ünitesinde Geçen Göç Kavramının Drama Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Elmacı, Süleyman
dc.contributor.author Rüzgar, Mehmet Ali en_US
dc.date.accessioned 2014-10-21T12:55:49Z
dc.date.available 2014-10-21T12:55:49Z
dc.date.issued 2014-02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/56
dc.description.abstract Bu araştırma 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki İpek Yolunda Türkler ünitesinde geçen göç kavramının drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Batman ili Kozluk ilçesi 75.Yıl Ortaokulu’nda öğrenim gören ve mevcut şubelerden 6/B deney grubu, 6/C sınıfı ise kontrol grubu olarak yansızlık yoluyla kura ile belirlenen iki şube oluşturmuştur. Araştırmanın modeli ise Son-test Kontrol Gruplu Deneme Modelidir. Yapılan çalışmada “İpek Yolunda Türkler’’ ünitesinden seçilmiş üç konu için drama etkinlikleri hazırlanmıştır. Yapılan çalışma çerçevesinde seçilen konular araştırma süresince deney grubunu oluşturan 30 öğrenciye drama yöntemi, kontrol grubunu oluşturan 30 öğrenciye ise anlatım yöntemi kullanılarak işlenmiştir. Öğrencilerin araştırma süreci sonunda ne gibi farklılıklar gösterdiklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 20 soruluk bilgi testi hazırlanmıştır. Hazırlanan bu test her iki gruba konunun işlenmesinin hemen ardından son test olarak uygulanmıştır. Başarı testinden elde edilen veriler bağımsız t-testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda toplanan verilerin işlenmesi ve istatistik çözümlemeleri SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında deney ve kontrol gruplarının son-test toplam puanları arasında drama yönteminin uygulandığı deney grubu lehinde nispeten bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları göz önünde bulundurulduğunda drama yönteminin Sosyal Bilgiler dersinde kullanılmasının, geleneksel yöntemlere göre öğrenci başarısı üzerinde nispeten olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.subject Sosyal Bilgiler en_US
dc.subject Göç en_US
dc.subject Drama en_US
dc.subject Başarı en_US
dc.title 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki İpek Yolunda Türkler Ünitesinde Geçen Göç Kavramının Drama Yöntemiyle İşlenmesinin Öğrenci Başarısına Etkisi en_US
dc.title.alternative 6th Grade Social Studies Curriculum Unit On The Silk Road Turkish Drama In The Treatment Process Of The Concept Of The Migration İmpact On Student Achievement en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics