DSpace Repository

Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar

Show simple item record

dc.contributor.author Maden, Sedat en_US
dc.date.accessioned 2015-05-22T13:43:01Z
dc.date.available 2015-05-22T13:43:01Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation S. Maden (2011). "Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar", Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1308-9196, 4(6); 107-122 en_US
dc.identifier.issn 1308-9196
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/322
dc.description.abstract Bu çalışmada Türkçe öğretiminde drama yönteminin kullanımı ile ilgili sorunları, öğretmen görüşlerine göre tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel araştırma desenlerinden tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini temsil edebilecek özelliğe sahip örneklem ise, 2009– 2010 eğitim-öğretim döneminde, Adana, Trabzon, Erzurum, Giresun, Ordu il merkezlerinde görev yapan Türkçe öğretmenleri arasından (n=66) rastgele seçilmiştir. Çalışma grubundaki Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemine yönelik yaşadıkları ve yaşanabileceğini düşündükleri sorunları belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan Drama Yöntemine Yönelik Sorunları Belirleme Anketi kullanılmıştır. Hazırlanan anket alan uzmanlarınca incelendikten sonra ön uygulamaya tabi tutulmuştur. Uygulama sonrası anketin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısının 0,84 olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda; öğretmenlerin drama yöntemini kullanma ile ilgili olarak kuramsal hazırbulunuşluğa, öğretmenlik meslek bilgisine, dersin içeriğine, öğretim ortamına, öğrenciye ve diğer etkenlere dayalı sorunların olduğu belirlenmiştir en_US
dc.description.abstract In this study, it has been aimed to determine the problems concerned with using drama method in Turkish teaching by the opinions of teachers. The research has been implemented in scanning model which is one of the descriptive research designs. As a working group of the research, it has been randomly selected 66 Turkish teachers working in Adana, Trabzon, Erzurum, Giresun and Ordu city centers in education year of 2009-2010. In order to determine the problems of Turkish teachers in working group as they are using drama method, it has been used The Survey for Determining the Problems Concerned with Drama Method prepared by the researcher. After the prepared survey has been checked by the field experts, it has been implemented with preapplication and after this implementation, it has been seen that Cronbach's Alpha coefficient for internal consistency equals to 0.84. As the result of the research, according to the opinions of Turkish teachers, it has been reached that the teachers have some problems based to theoretical readiness, teaching profession knowledge, the content of the lesson, learning environment, student and other factors concerned with using drama method. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi en_US
dc.relation.ispartof Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi en_US
dc.subject Türkçe Öğretimi en_US
dc.subject Drama yöntemi en_US
dc.subject Öğretmen Görüşleri en_US
dc.subject Turkish Language Teaching en_US
dc.subject Drama Method en_US
dc.subject Teachers’ Opinion en_US
dc.title Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar en_US
dc.title.alternative The Problems Concerned With Using Drama Method In Turkish Teaching en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics