DSpace Repository

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Durukan, Erhan en_US
dc.contributor.author Maden, Sedat en_US
dc.date.accessioned 2015-05-22T11:03:08Z
dc.date.available 2015-05-22T11:03:08Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation E. Durukan, S. Maden (2010). "Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ISSN: 1302–1842, 28;25-33. en_US
dc.identifier.issn 1302–1842
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/318
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini öğrenme stili ve sınıf değişkenleri açısından değerlendirmektir. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla “California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” ve “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 240 öğrenciden oluşmuştur. Veriler SPSS 11.5 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; Türkçe öğretmeni adaylarının genel olarak X: 3.77 oranında (Min.1, Max.6 aralığında) eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları; ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin öğrenme stilleri ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. en_US
dc.description.abstract Purpose of this study is to evaluate the Turkish pre-service teachers’ critical thinking tendency with regard to variables of learning style and class level. “California Critical Thinking Tendency Scale” and “Kolb Learning Style Inventory” for collecting the research’s data. Research sample consist of 240 students study in Ataturk University, Cumhuriyet University, and Karadeniz Technical University Turkish Education Departments. Data anaylsed with SPSS 11.5 programme. Results of the study can be summarized as follow: Turkish pre-service teachers have critical thinking tendency at the rate of 3.77 (Min.1, Max.6), and also there are meaningful differences in pre-service teachers’ tendency with regard to variables of learning style and class level. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi en_US
dc.relation.ispartof Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi en_US
dc.subject Türkçe Öğretmeni Adayı en_US
dc.subject Eleştirel Düşünme en_US
dc.subject Türkçe Eğitimi en_US
dc.subject Öğretmen Eğitimi en_US
dc.title Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma en_US
dc.title.alternative A Study on the Evaluation of Turkish Pre-service Teachers’ Critical Thinking Tendency en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics