DSpace Repository

Takım Oyun Turnuva Tekniğinin Yazım Kuralları ve İşaretleri Eğitiminde Kullanımı

Show simple item record

dc.contributor.author Maden, Sedat en_US
dc.date.accessioned 2015-05-22T08:46:36Z
dc.date.available 2015-05-22T08:46:36Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation S. Maden (2011). "Takım Oyun Turnuva Tekniğinin Yazım Kuralları ve İşaretleri Eğitiminde Kullanımı", e-international journal of educational research, ISSN:1309-6265, 2(3);52-67. en_US
dc.identifier.issn 1309-6265
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/316
dc.description.abstract Bu çalışmada, iş birlikli öğrenme tekniklerinden takım oyun turnuva ile geleneksel öğretim yöntemine yönelik uygulamaların üniversite öğrencilerinin yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanım düzeylerindeki değişime etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2009-2010 akademik yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve Türk Dili dersini alan 50 1. sınıf öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırma grubu ve karşılaştırma grubu random tekniği ile 25’er kişi olarak düzenlenmiştir. Grupların yazılı anlatıma yönelik akademik başarıları Yazılı Anlatım Başarı Testi (YABT) ile toplanmıştır. Araştırma ve karşılaştırma gruplarının ön test, son test ve kalıcılık testinden elde edilen verileri SPSS 16.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, araştırma ve karşılaştırma gruplarının ön test ortalamaları arasında U=269,500 p>0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılığın olmadığı, ancak son test ortalamaları (Araştırma =22,40 - Karşılaştırma =19,84) arasında U=147, 000, p<0,05 anlamlılık düzeyinde deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, takım oyun turnuva tekniği ile dersin işlendiği araştırma grubundaki öğrencilerin yazılı anlatım ön test-son test başarılarının ve kalıcılık düzeylerinin geleneksel öğretim yöntemiyle ders işlenen karşılaştırma grubundaki öğrencilere göre daha fazla arttığı ve karşılaştırma grubundaki öğrencilerin araştırma grubundaki öğrencilere göre yazılı anlatım başarılarında daha düşük bir artış olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada akademik başarı ile ilgili ulaşılan bulgular, ilgili alanyazında yapılmış bazı çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Araştırmada ulaşılan sonuçlardan hareketle, daha sonra yapılacak araştırma ve uygulamalara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher e-International Journal of Educational Research en_US
dc.relation.ispartof e-International Journal of Educational Research en_US
dc.subject Yazılı Anlatım en_US
dc.subject Yazım Kuralları en_US
dc.subject Noktalama İşaretleri en_US
dc.subject Akademik Başarı en_US
dc.subject Takım Oyun Turnuva Tekniği en_US
dc.title Takım Oyun Turnuva Tekniğinin Yazım Kuralları ve İşaretleri Eğitiminde Kullanımı en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics