DSpace Repository

Öğretmenlerin Bilimin Doğasi Hakkindaki Görüşlerinin Geliştirilmesi: Hizmetiçi Eğitim Proğramının Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Doğan, Nihal en_US
dc.contributor.author Çakıroğlu, Jale en_US
dc.contributor.author Çavuş, Seda en_US
dc.contributor.author Bilican, Kader en_US
dc.contributor.author Arslan, Orhan en_US
dc.date.accessioned 2015-05-18T11:40:58Z
dc.date.available 2015-05-18T11:40:58Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Doğan, N., Çakıroğlu, J., Çavuş, S., Bilican, K. ve Arslan, O. (2011). Öğretmenlerin bilimsel epistemoloji hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesi: Hizmetiçi eğitim programının etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 127-139 en_US
dc.identifier.issn 1300-5340
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/274
dc.description.abstract Birçok ülke; fen eğitim programlarıyla, etkili bir fen öğretme ve öğrenme sürecinin düzenlenmesini ve öğrencilerin bilim okur-yazarı olarak yetiştirilmesini hedefler. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde en önemli rolü fen öğretmenleri üstlenmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı; ilköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin "Bilimin Doğası" hakkındaki görüşlerinin geliştirilmesinde, hizmetiçi eğitim programının etkisini incelemektir. Bir hafta süren "Bilimin Doğası" hizmetiçi eğitim programına 24'ü bayan 20'si erkek toplam 44 Fen ve Teknoloji dersi öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerin bilimin doğası hakkında görüşlerini belirlemesinde, Aikenhead, Ryan ve Fleming (1989) tarafından geliştirilen "Fen, Teknoloji, Toplum Üzerine Görüşler" (Views On Science, Technology and Society; VOSTS) anketinin 14 sorusu ön-test ve son-test olarak kullanılmıştır. Öğretmenlerin, bilimin doğasının; "bilimsel bilgi deney ve gözlemlerden elde edilmiş kanıtlara dayanır, bilimsel bilginin sınıflama düzeyinin doğası, 'Bilimsel Metot' miti ve hipotezlerin epistemolojik durumu" hakkındaki görüşlerinin eğitim sonrasında olumlu yönde geliştiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar; etkili düzenlenen hizmetiçi eğitim programlarının başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. en_US
dc.description.abstract Science education programs in many countries aim to promote effective teaching and learning process in science classroom and consequently develop scientifically literate person. Science teacher is an important actor to achieve this goal. For this reason, the purpose of the study was to examine the impact of one-week in-service program on elementary science teachers' views of nature of science (NOS). A total of 44 (24 Female, 20 Male) elementary science teachers participated in the study. Pre and post administration of Views On Science-Technology -Society (VOSTS) questionnaire including 14 items (Aikenhead, Ryan & Fleming, 1989) was used to determine teachers' NOS views. The results of the study indicated that at the end of the program majority of teachers' demonstrated substantial improvements in their understanding of some NOS aspects such as theory driven nature of observations, scientific method, and hypothesis. This result supports effectiveness of in-service program on the development of science teachers' NOS views. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.relation.ispartof Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en_US
dc.subject Bilimin Doğası en_US
dc.subject Bilim Felsefesi en_US
dc.subject Fen Eğitimi en_US
dc.subject Hizmetiçi Eğitim en_US
dc.subject Nature of Science en_US
dc.subject Philosophy Of Science en_US
dc.subject Science Education en_US
dc.subject In-Service Education en_US
dc.title Öğretmenlerin Bilimin Doğasi Hakkindaki Görüşlerinin Geliştirilmesi: Hizmetiçi Eğitim Proğramının Etkisi en_US
dc.title.alternative Developing Science Teachers' Nature Of Science Views: The Effect Of In-Service Teacher Education Program en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics