DSpace Repository

Browsing İlköğretim Bölümü by Issue Date

Browsing İlköğretim Bölümü by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Yazıcı, Hakkı; Cin, Mustafa (Türk Coğrafya Dergisi, 1997)
  Uzungöl kasabası (eski adı ŞERAH) ve yakın çevresini kapsayan turistik çekim merkezi Doğu Karadeniz bölümü'nde yer almaktadır. İdari bakımdan Trabzon iline bağlı Çaykara ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup, il ...
 • Sever, Ramazan; Doğanay, Hayati (Türk Coğrafya Dergisi, 1999)
  Araştırma konusu olan "Çamıdere", Malatya'nın "Pütürge" ilçesi yönetim sınırları içinde bulunmaktadır. Doğal çevre koşullarının yerleşmeler üzerindeki olumsuz etkileri, dağlık ve yüksek sahalarda kendini daha güçlü bir ...
 • Güner, İbrahim; Bekdemir, Ünsal (Türk Coğrafya Dergisi, 1999)
  Dilucu sınır kapısı, 12 km'lik Türkiye-Nahçıvan sınırında yer alır. 1993 yılında bu sınır kapısının açılmasıyla iki ülke arasında sınır ticareti başlamış ve bu ticaret giderek gelişmiştir. Böylece yörede çeşitli iş olanakları ...
 • Bekdemir, Ünsal; Güner, İbrahim (Türk Coğrafya Dergisi, 1999)
  Giresun Limanı, ülkemizin Karadeniz Bögesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarında yer alır. Genellikle boyuna yapılı kıyılar özelliğinde olan bu kıyılarımızda, liman kurulmasına elverişli doğal koylar oldukça azdır. Diğer ...
 • Güner, İbrahim; Sever, Ramazan (Türk Coğrafya Dergisi, 2000)
  Yapısal özelliklerinin bir sonucu olarak ülkemiz, termal ya da içme sulan bakımından zengin kaynaklara sahiptir. Ancak ülkemizin sahip olduğu bu termal kaynak potansiyeli henüz gereğince değerlendirilememiştir. Türkiye'nin ...
 • Yazıcı, Hakkı; Özdemir, Ünal; Sever, Ramazan (Türk Coğrafya Dergisi, 2000)
  Ülkemizin birçok kentinde olduğu gibi Erzurum'da da gecekondu yapılaşması önemli bir sorun oluşturmaktadır, Bu sorunun çözümlenmesine yönelik olarak yapılan ilk ciddi çalışma, 1980 yılında uygulanmaya başlanıp 1992 yılında ...
 • Sever, Ramazan (Doğu Coğrafya Dergisi, 2000)
  Aşkale yöresi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin Erzurum-Kars Bölümü'nde ve Erzurum ili sınırları içerisinde yer alır. Fırat havzasına dahil olan sahanın sularını, Karasu ırmağı drene etmektedir. Doğuda Küçük Geçit, batıda Aşkale ...
 • Yazıcı, Hakkı; Doğanay, Serkan (Türk Coğrafya Dergisi, 2000)
  Zigana Yayla Tatil Köyü, ülkemizde son yıllarda önemli gelişmeler gösteren dağ turizmi etkinlik merkezlerinden birini oluşturmaktadır. 1993 yılında alabalık üretim tesisi olarak faaliyete geçen tatil köyü, daha sonraki ...
 • Güner, İbrahim; Bekdemir, Ünsal; Ertürk, Mustafa; Şimşek, Oğuz (Doğu Coğrafya Dergisi, 2000)
  Araştırmamıza konu oluşturan Tuzluca Kaya Tuzlası, İğdır lli'nin Tuzluca İlçesi'nde bulunmaktadır. Tuzluca Kenti'nin hemen doğusunda yer alan bu kaya tuzu yatakları oldukça zengin rezerve ve tenöre sahiptir. Ayrıca İpek ...
 • Güner, İbrahim; Ertürk, Mustafa; Bekdemir, Ünsal (Doğu Coğrafya Dergisi, 2000)
  Araştırma sahasındaki yer adlarının büyük ölçüde, tarih boyunca burada yaşamış kavimlerden kaldıkları görülmektedir. Bu tür yer adları arasında Kimmer, Vanad, Bulgar, Saka, Udin, Arsaklı, Kıpçak, Hun, Ağaçeri, Parn, Sabir ...
 • Bekdemir, Ünsal; Ertürk, Mustafa; Güner, İbrahim (Doğu Coğrafya Dergisi, 2000)
  Bugünkü Giresun Kenti, Doğu Karadeniz kıyılarında eski bazalt lavlarında oluşmuş küçük bir yarımadayı karaya birleştiren boyun noktası ve yarımadanın iki yanındaki koylar çevresinde kurulmuştur. Ayrıca kent, kıyı kuşağını ...
 • Girgin, Mustafa; Ertürk, Mustafa; Sever, Ramazan; Güner, İbrahim (Doğu Coğrafya Dergisi, 2001)
  Atlaslnrtl1 cografiJa ogretimindekU:hlemi, program hedeflerinin zenginlesmesi ve kttresel boyutlara tmpll1l1aslyla dalia daartInl§ ve birqok yem' sekiorde atlaslar tiretitmistir. Biiim iarihindeki 400 yzldan jazIa ...
 • Güner, İbrahim; Yazıcı, Hakkı; Doğanay, Serkan (Doğu Coğrafya Dergisi, 2001)
  Trabzon, Osmanlı Dönemi'nden kalma potansiyeli ve Cumhuriyet Dönemi'nde zaman zaman hızlanan sanayileşme hareketine rağmen bu alanda yeterince gelişmemiş illerden biridir. Doğal zenginliklerin fazla olmayışı, büyük ulusal ...
 • Bekdemir, Ünsal; Şahin, İbrahim Fevzi; Kadıoğlu, Yahya (Doğu Coğrafya Dergisi, 2001)
  Malların bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilirken yol üzerinde üçütıdi bir ülkenin sınırları içerisinden geçmesi anlamına gelen transit taşımacılık, döviz gelirleri ve istihdam olanakları açısından sağladığı yararlarla, ...
 • Marakoğlu, İsmail; Demirer, Serhat; Boztuğ, Durmuş; Şengül, Ümit (Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2001)
  Diştaşları; bakteri plağının kalsifikasyonuyla oluşan ve yapısında inorganik ve organik kısımlar bulunan kitlelerdir, inorganik kısımlarının çoğu kalsiyum fosfat kristallerinin çeşitli formları şeklindedir. Bu çalışmada, ...
 • Sever, Ramazan (Doğu Coğrafya Dergisi, 2002)
  Küresel ekosistemin doğal sermayesi ormanlar, sürdürülebilir ormancılık ilkelerine rağmen hızla yok edilmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de orman işletmeciliği; sömürü ormancılığı, üretim ormancılığı şeklinde ...
 • Sever, Ramazan; Samancı, Osman (Doğu Coğrafya Dergisi, 2002)
 • Alım, Mete; Doğanay, Serkan (Doğu Coğrafya Dergisi, 2002)
  Bu araştırmada, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı I.sınıf öğrencilerinin profilleri ile yıl sonu akademik başarıları arasındaki ilişki, ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri ...
 • Bekdemir, Ünsal; Özdemir, Ünal (Doğu Coğrafya Dergisi, 2002)
 • Şengül, Ümit (Ekoloji ve Çevre Dergisi, 2002)
  Kangal Termik Santrali uçucu küllerinin çevresel etkilerini incelemek amacıyla uçucu kül içeren kolon hazırlanmıştır. Lice geçen element derişimleri atomik absorpsiyon spektrofbtometresi ile, kolondaki mineralojik değişimler ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account